อบรม PowerPoint เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท


หลักการ/ แนวความคิด

                    เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจ และใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/ กระดาษธรรมดา ทำให้การนำเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคำบรรยาย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทำให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word PowerPoint กับ Excel

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash Youtube เป็นต้น

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัด

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม

 • ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม

 • ทำความรู้จักมุมมองต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่าย ๆ แต่ได้ผลจริง

เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่าง ๆ

 • การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอ

 • การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ กราฟิก

 • เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)

 • เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ

 • เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)

 • เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)

 • เทคนิคการทำงานกับไฟล์ Video

 • เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube

การสร้างสไลด์ภายใน 30 นาที เพื่อนำเสนอผลงาน

 • เทคนิค Tips & Tricks

 • รวมคีย์ลัดที่จำเป็น

 • การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)

 • การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ

 • การส่งออกเพื่อนำเสนอโดยไม่ต้องมี PowerPoint

 • การแปลงเป็นไฟล์ PDF

 • การปริ้นสไลด์

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • การบรรยาย 40%

 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม/เกมส์ 60%

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร                                                      

.นัน     

084-4344-971

thematrixtraining@gmail.com

 

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437