อบรม กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

เหมาะสำหรับ HR หัวหน้างาน