อบรม การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน

เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไป และผู้สนใจ