อบรม เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย (Techniques for success at work)

เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน