อบรม ปิดการขายด้วยกลยุทธ์การบริหารความต้องการของลูกค้า

อบรมการขาย เหมาะสำหรับ พนักงานขายและผู้สนใจ