อบรม เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving and Decision Making Techniques)

เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท