อบรม เทคนิคการสอนงาน การแนะนำงาน การประเมินผลการเรียนรู้

เหมาะสำหรับพนักงาน หัวหน้างานและผู้ที่สนใจ