อบรม การบริหารจัดการลูกค้า พลิกปัญหาใหญ่ให้เป็นโอกาสทอง

เหมาะสำหรับ นักขาย นักการตลาด และผู้จัดการ