อบรม เทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน Life Balance / Work Life Balance

เหมาะสำหรับ HR และพนักงานทั่วไป