อบรม เทคนิคและทักษะ “ปิดการขาย” สำหรับนักขายมืออาชีพ

อบรมการขาย เหมาะสำหรับพนักงานขาย และผู้สนใจขายสินค้า