ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สำหรับหัวหน้างาน เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ