อบรม เทคนิคการใช้ HO–REN–SO เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เหมาะสำหรับพนักงานทุกคน ผู้สนใจพัฒนาตัวเอง อบรม HORENSO