อบรม เทคนิคและทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Generation)

เหมาะกับพนักงานทุกคน และผู้สนใจ