อบรม กลยุทธ์การพัฒนาทีมบุคลากรทางการขายและบริหารทีมขาย

เหมาะสำหรับ หัวหน้าทีม ผู้จัดการขึ้นไป