การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุคใหม่ (Supervisory Skills Development)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เหมาะสำหรับ หัวหน้างานและผู้ที่สนใจ