อบรม บุคลิกภาพ ทักษะ ศิลปะ การสื่อสาร สำหรับนักขายมืออาชีพ

เหมาะสำหรับนักขาย และผู้สนใจ