อบรม ลดข้อผิดพลาด เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake Proofing Technique)

เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน อบรม ลดข้อผิดพลาด