อบรม การลดความผิดพลาด Poka Yoke (Mistake proofing by Poka Yoke technique)

อบรม Poka Yoka เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท