อบรม เทคนิคการจัดทำปฐมนิเทศ แผนการทดลองงาน ระบบพี่เลี้ยง และการดูแลจูงใจพนักงานใหม่

เหมาะสำหรับฝ่ายฝึกอบรม HR และหัวหน้างาน