อบรม เทคนิคการสอบสวนและลงโทษทางวินัย สำหรับหัวหน้างาน

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจ