อบรม การลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero defect)

เหมาะสำหรับ พนักงานทั่วไปและหัวหน้างาน