อบรม กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า

เหมาะสำหรับ พนักงานขาย ผู้จัดการ