อบรม เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการมือโปร

เหมาะสำหรับพนักงานธุรการ และเลขานุการ